Cikgu Ross

My photo
'A wife, a, mum, a friend and a teacher..'Take my hand and never let go. Be my friend and lets colour this world with friendship rainbow. Be pure..dont lie. Di sini kita wujudkan persahabatan, kita warnakan ia dengan perkongsian cerita, ilmu dan segalanya yang bisa kita jadikan panduan, pegangan serta pengajaran.

CdiQ™

Friday, February 22, 2013

KASIH SAYANG PENGIKAT UKHUWAH, PENAMBAT PERPADUAN,

WARGA PENYAYANG, WARGA PERIHATIN.Dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih ceria dan kundusif, pihak kementerian telah melancarkan PROGRAM GURU PENYAYANG di semua sekolah-sekolah.

Berikut adalah serba sedikit latar belakang program ini diadakan:-
TUJUAN:-
Supaya guru mengamal dan membudayakan sikap penyayang di sekolah.
KONSEP:-
1. Guru Penyayang adalah seorang yang memiliki sifat kepedulian (concern) terhadap setiap perkara yang berkaitan dengan muridnya (every child matters).
2. Menjiwai bahawa murid mereka merupakan aset penting kepada sekolah.
3. Membudayakan amalan penyayang merupakan sifat profesional guru dalam perhubungannya dengan murid, ibu bapa dan masyarakat.
OBJEKTIF:-
1. Menjiwai bahawa amalan penyayang adalah budaya guru.
2. Menginsafi bahawa kehadiran murid merupakan rahmat kepada sekolah.
3. Menyedari bahawa setiap murid adalah aset kepada sekolah.
4. Menghargai sumbangan murid, ibu bapa, komuniti dan masyarakat kepada sekolah.
AKTIVITI:-
1. Pelaksanaan Guru Penyayang hendaklah berterusan dan menjadi budaya kepada guru.
2. Dilaksanakan secara berfasa menerusi pelan jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam Fasa pertama, tumpuan akan diberi kepada TIGA AKTIVITI berikut;
A. Mengalu-alukan kehadiran murid. Cth: menyambut kedatangan murid ke sekolah, mengucapkan selamat pulang ketika murid hendak pulang dan membuat sapaan.
B. Pelaksanaan Program Mentor Mentee. Cth: Sesi ramah mesra, meraikan hari lahir, bimbingan hala tuju hidup kepada mentee dan lain-lain yang difikirkan dapat mengeratkan hubungan antara MENTOR dengan MENTEE.
C. Memberi penghargaan kepada murid. Cth: Memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada murid seperti meraikan Hari lahir murid, sambutan hari kanak-kanak dan sebagainya.
Dengan adanya program seperti ini, diharap amalan/budaya guru penyayang yang pernah diterapkan dahulu dapat dihidupkan semula sekaligus dapat membendung:-

a) Peningkatan salahlaku disiplin dalam kalangan murid.
b) Peningkatan kadar ponteng murid
c) Pelanggaran etika profesion keguruan
d) Peningkatan bilangan guru yang mengalami tekanan emosi dalam menjalankan tugas.


“Guru terbaik adalah pengalaman, guru pasif adalah buku, 
guru terhebat adalah insan yang Anda panggil dengan 
nama panggilan CIKGU“.

Gambar oleh: YM Tengku Abas
                       En. Wan Noor Azmi

No comments:

HOW MUCH DO U CARE?

Dalam kehidupan, manusia terkadang mudah mengeluh dan menyerah pada keadaan. Tapi dengan dorongan orang-orang yang kita cintai disekitar kita, semangat kita akan bangkit kembali dan meraih kemenangan.
Tambahan:Jadi, jika Anda sedang down maka gunakanlah teman dan mintalah orang-orang dekat untuk memberi motivasi dan dor
ongan kepada Anda. Sebaliknya jika Anda merasakan teman atau orang dekat Anda sedang mengalami hal itu, maka pastikan Anda memberikan suatu kontribusi. Kontribusi banyak sekali bentuknya termasuk memotivasi dan mendorong mereka untuk bangkit adalah kontribusi yang luar biasa harganya
. sumber: http://katamutiara.net/